Przejdź do treści

🚧 Mapa - powiadomienia 🚧⚓︎

Porządny opis wkrótce. Skrócony opis tutaj.

Konfiguracja powiadomień na mapie to dokładnie to samo, co konfiguracja przy użyciu konfiguratora powiadomień lub komend tylko w innym wydaniu.