Przejdź do treści

Profil użytkownika⚓︎

Profil użytkownika Profil użytkownika zawiera trzy zakładki:

  • Profil możliwość zarządzania backupami ustawień mapy. Można tworzyć maksymalnie 10 backupów (np. na różne eventy), które z łatwością można załadowywać na dowolnym urządzeniu i aktualizować.

Profil - odznaki

  • Odznaki Gymów zawiera informację o liczbie odznak Gymów wraz z listą odznak. Każdą odznakę można w tym miejscu edytować i dowolnie ją zmieniać.
  • Dostępy jest to panel informacyjny przedstawiające obszary mapy, do których ma się dostęp. Segmenty wyszarzone oznaczają, że coś jest niedostępne. Użytkownicy z dostępami typu full zawsze będą mieć dostępne wszystkie funkcje.

Profil - odznaki Profil - dostępy