Przejdź do treści

Discord - komendy !⚓︎

Podstawową i najbardziej zaawansowaną formą zarządzania powiadomieniami są komendy, które należy wysyłać bezpośrednio do bota @POGOPolska w wiadomości prywatnej z użyciem prefixa !. W odpowiedzi bot będzie wysyłać powiadomienia o wszystkim, co sobie ustawisz. Można wysyłać kilka komend w jednej wiedomości - każda w osobnym wierszu.

Instrukcja obsługi⚓︎

  • Po uzyskaniu dostępu do mapy bot @POGOPolska pierwszy powinien wysłać wiadomość powitalną. Jeśli tego nie zrobi należy wejść na kanał #powiadomienia-aktywacja (kanał widoczny tylko dla osób z pełnym dostępem do mapy) i wysłać komendę !poracle.

Wszystkie komendy wysyłaj bezpośrednio do bota @POGOPolska w wiadomości prywatnej. Bot może reagować poniższymi emoji:
✅ lub 👌 - komenda zarejestrowana
🙅 - brak dostępu do bota, użytkownik niezarejestrowany

  • Ustaw obszar lub lokalizację, na bazie których będziesz dostawać powiadomienia:
    • Ustawianie obszaru: wyślij komendę !area list i znajdź obszar, który Cię interesuje (możesz go podejrzeć wysyłając np. !area show poznan), a następnie ustaw swój obszar wysyłając np. !area poznan - wtedy będziesz dostawać ustawione później powiadomienia z całego Poznania.
    • Ustawianie lokalizacji: jeśli żaden obszar Ci nie odpowiada to możesz ustawić dowolny adres jako lokalizację wysyłając np. !location poznan kozia 1 - wtedy do wszystkich powiadomień będziesz musiał dodawać parametr d, aby ustawić w jakiej odległości chcesz dostawać powiadomienia. Przykładowo dodając do komendy d1000 będziesz otrzymywać powiadomienia w odległości maksymalnie 1000 metrów od ustawionej lokalizacji - w tym przykładzie byłoby to 1000 metrów od adresu poznan kozia 1.
  • Teraz możesz zacząć konfigurować konkretne powiadomienia wysyłając wybrane komendy opisane w poniższych sekcjach.

Jeśli nie chcesz zagłębiać się w komendy, to zawsze możesz zajrzeć na podstronę Poradniki, gdzie w kilku prostych krokach dowiesz się jak skonfigurować podstawowe powiadomienia. Więcej info: Pierwsze kroki w konfiguracji powiadomień discordowych.

Alternatywą dla komend jest konfigurator powiadomień, który oferuje interfejs powiadomień w wersji graficznej i nie wymaga wysyłania komend do bota. Więcej info: Konfigurator powiadomień.
Z interfejsu powiadomień w wersji graficznej można korzystać także na mapie, po kliknięciu w ikonę . Więcej info: Mapa - powiadomienia.

Ogólne komendy⚓︎

!help
Wysyła krótką instrukcję dotyczącą podstawowych komend i obsługi powiadomień.
!poracle
Aktywuje powiadomienia. Aktywacji można dokonać tylko na kanale #powiadomienia-aktywacja (kanał widoczny tylko dla osób z pełnym dostępem do mapy).
!unregister
W pełni dezaktywuje powiadomienia. Ponownej aktywacji można dokonać na kanale #powiadomienia-aktywacja (kanał widoczny tylko dla osób z pełnym dostępem do mapy).
!stop
Wstrzymuje wysyłanie powiadomień.
!start
Wznawia wysyłanie powiadomień.

Komenda !start przydaje się też, gdy dostaniesz blokadę na powiadomienia. Blokada może się pojawić, gdy dostaniesz w krótkim czasie zbyt dużo powiadomień - wtedy warto je ograniczyć, a następnie wznowić powiadomienia komendą !start.

!location
Ustawia wskazaną lokalizację. Może to być pełen adres lub współrzędne geograficzne. Ustawiona lokalizacja działa tylko jeśli w powiadomieniach będziesz korzystać z filtra d (więcej info w poniższych tabelach z filtrami). Przykładowe użycie: !location poznan kozia 1. Komenda !location remove usuwa lokalizację.
!area show d12345
Wyświetla mapkę z zasięgiem dla filtra d względem ustawionego location. Przykładowe użycie: !area show d1000.
!area list
Wyświetla listę obszarów do powiadamiania. Obszary są z góry zdefiniowane i dotyczą konkretnych miejsc, np. całych miast, dzielnic, itp. Jeśli na liście nie ma obszaru, który Cię interesuje, to najlepiej korzystać z lokalizacji (!location + parametr d) opisanej wyżej.
!area show <nazwa>
Wyświetla mapkę z granicami obszaru. Można w jednej komendzie wybrać kilka obszarów oddzielonych spacją, np. !area show poz-centrum poz-jezyce.
!area overview <nazwy obszarów>
Wyświetla granice obszarów na jednej mapce, np. !area overview poz-centrum poz-jezyce.
!area add <nazwa>
Ustawia obszar do powiadamiania. Można ustawić kilka na raz, np. !area add poz-centrum poz-jezyce.
!area remove <nazwa>
Usuwa ustawiony wcześniej obszar z powiadomień. Również można usuwać kilka na raz jak w powyższym przykładzie. Przykład użycia: !area remove poz-centrum.
!tracked
Wyświetla całą konfigurację powiadomień - lokalizację, obszary, listę śledzenia Pokemonów, Raidów itd. Komenda bardzo przydatna w celu sprawdzania, czy śledzi się to co się chciało śledzić.
!tracked area
Wyświetla samą listę śledzonych obszarów do powiadamiania.
!script everything
Zapisuje do pliku wszystkie komendy z bieżącego profilu powiadomień.
!script <typ_powiadomień>
Zapisuje do pliku tylko komendy dla wybranego typu powiadomień z bieżącego profilu. Dostępne typy powiadomień: pokemon, raids, eggs, lures, invasions, nests i gym.
!script everything allprofiles
Zapisuje do pliku komendy z uwzględnieniem profili i śledzeń dla każdego profilu.
!script everything link
Pobiera wszystkie komendy z bieżącego profilu i wyświetla je w formie linku.
!info rarity
Wyświetla obecnie pojawiające się Pokemony z podziałem na ich rzadkość. Raczej mało istotne info, ale może ktoś z tego będzie korzystać jako ciekawostka.
!info shiny
Wyświetla wskaźnik shiny dla Pokemonów, które w ostatnim czasie zostały zauważone w formie shiny.
!info weather
Zwraca informację o prognozach pogody na najbliższe godziny na podstawie ustawionej lokalizacji. Działa to tak samo jak kanał #pogoda w danym mieście (więcej info: Kanały miastowe - pogoda). I tu i tu dane są te same, gdyż korzystają z tej samej prognozy pogody.
!info bulbasaur
Podstawowe info o każdym Pokemonie. W przyszłości opcja ta będzie rozwijana, aby wyświetlała to, co najważniejsze w lepszej formie.
!poracle-clean
Jeśli lubisz porządek na priv z botem to jest to komenda dla Ciebie. Użycie jej powoduje usunięcie ostatnich 100 wiadomości z historii na czacie. UWAGA! Nie wysyłaj tej komendy jedna po drugiej, ponieważ nie zadziała. Poczekaj aż bot wyśle wiadomość, że wszystkie wiadomości zostały usunięte.

Profile⚓︎

!profile add <nazwa>
Przy pierwszym użyciu tworzy nowy profil przypisując do niego obecne powiadomienia. Każde kolejne użycie tworzy nowy, pusty profil. Przykład użycia: !profile add dom.
!profile
Wyświetla obecnie używany profil.
!profile <nazwa>
Przełącza na wskazany profil, np. !profile dom.
!profile copyto <nazwa>
Kopiuje bieżący profil (czyli wszystkie ustawienia śledzenia) do innego profilu, np. !profile copyto praca.
!profile settime <dzien+godzina_początkowa>
Ustawia harmonogram dla obecnie używanego profilu. Ustawić można konkretne dni tygodnia i godziny, o których dany profil ma być aktywowany. Przykłady użycia:
!profile settime weekday8 - aktywacja w dniach poniedziałek-piątek o 8:00 rano
!profile settime mon7 tue8 wed9 - aktywacja w każdy: poniedziałek 7:00, wtorek 8:00, środa 9:00
Dostępne opcje dni: mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun, weekday (pon-pt) i weekend (sob-nd).
Można używać pełnych godzin lub godzin z minutami z odstępem 10-minutowym, np. mon7:40, mon8:10 itd. Północ to zarówno 0, jak i 24.

Ustawienie profili z godzinami aktywacji to świetna opcja dla osób regularnie grających w różnych miejscach. Można np. utworzyć profile dom, praca, noc i każdemu profilowi ustawić dni oraz godziny startów tak, aby działały tam, gdzie jesteś. Czyli dom będąc w domu, praca będąc w pracy, a noc w nocy jako brak powiadomień, aby nie niepokoiły, gdy się śpi.

!profile list
Wyświetla wszystkie dostępne profile, ich lokalizacje i/lub obszary oraz przypisane im harmonogramy.
!profile remove <nazwa>
Bezpowrotnie usuwa cały profil.

Śledzenie Pokemonów⚓︎

!track
Komenda do konfiguracji śledzenia Pokemonów. Przykładowe użycie: !track snorlax lapras iv50-90 cp1000 - komenda pozwala śledzić wszystkie Snorlaxy i Laprasy mające IV w przedziale 50-90 oraz CP większe niż 1000.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
!track pikachu
!track 25
Brak filtra. Obie komendy pozwalają śledzić wszystkie Pikachu (#25 w Pokedex) na ustawionym obszarze (area)
!track pikachu gible
!track 25 443
Śledzenie kilku Poków za jednym zamachem. Trzeba pamiętać żeby oddzielać je spacją, nie przecinkiem!
d !track pikachu d750 Śledzi Pikachu w odległości 750 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
t !track everything iv100 t600 Śledzi setki o czasie minimum 10 min (600 sekund)
+ !track bulbasaur+ Śledzi Bulbasaura i jego wszystkie ewolucje
iv !track pikachu iv90
!track pidgey iv0-0
Śledzi Pikachu z minimum 90% IV
Śledzi Pidgey IV 0%
cp !track shuckle cp300
!track pidgey cp10-100
Śledzi Shuckle z minimum 300 CP
Śledzi Pidgey 10-100CP
form !track unown form:g form:Exclamation_Point form:Question_Mark Śledzi Unowny G, ! i ?. Pokemony mogą mieć różne formy, więc można tym sposobem śledzić między innymi Alola czy Galariany, np. !track sandshrew form:alola
level !track shuckle level20 Śledzi Shuckle z minimum 20 lvl
atk !track eevee atk14 Śledzi Eevee z atakiem minimum 14
def !track eevee def13 Śledzi Eevee z obroną minimum 13
sta !track eevee sta12 Śledzi Eevee ze staminą minimum 12
kombinacje atk/def/sta !track gible atk1-1 def15 sta15
!track pidgey atk1-4 def14-15 sta10-13
Śledzi Gible 1/15/15
Śledzi Pidgey o zakresie 1/14/10 - 4/15/13
typ !track dragon iv0 Śledzi wszystkie Pokemony typu Dragon z IV min0, czyli Pokemony w pełni zeskanowane (nie z nearby)
size !track everything size:xxl
!track everything size:xxs
Śledzi wszystkie Pokemony o rozmiarach XXL i XXS
male !track rattata male Śledzi Rattaty płci męskiej
female !track pikachu female Śledzi Pikachu płci żeńskiej
genderless !track unown genderless Śledzi Unowny bez określonej płci
everything !track everything iv100 Śledzi wszystkie Pokemony z IV 100% (ta komenda nie pozwala w przyszłości usunąć poszczególnych Pokemonów 100% z listy śledzenia)
everything individually !track everything iv100 individually Komenda ma identyczne działanie, jak ta powyżej, ale pozwala na usunięcie poszczególnych Pokemonów ze śledzenia. Ma zastosowanie gdy np. chcesz śledzić wszystkie setki oprócz Pidgeya itd.
gen !track gen6 iv60 level15 Śledzi Pokemony z Generacji 6 z minimum IV 60% oraz minimum level 15
great
ultra
little
!track charizard great5
!track everything ultra1
!track everything little3
Śledzi Charizardy TOP 5 PVP w Great lidze oraz Charmandera i Charmeleona, które po ewolucji  mogą być Charizardem TOP 5
Śledzi wszystkie Poki TOP 1 PVP w Ultra lidze
Śledzi wszystkie Poki TOP 3 PVP w Little Cup
greatcp
ultracp
littlecp
!track snorlax great5 greatcp1450
!track everything ultra1 ultracp2400
!track everything little3 littlecp470
Śledzi Snorlaxy TOP 5 PVP w Great lidze, których minimalne CP wynosi 1450
Śledzi wszystkie Poki TOP 1 PVP w Ultra lidze, których minimalne CP wynosi 2400
Śledzi wszystkie Poki TOP 3 PVP w Little Cup, których minimalne CP wynosi 470
clean !track everything iv100 clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
!untrack
Usuwa wybranego Pokemona z listy śledzenia, np. !untrack pikachu.
!untrack everything
Usuwa wszystkie powiadomienia (nie tylko te o Pokemonach!).

Śledzenie Raidów (Raidy wyklute)⚓︎

!raid
Komenda służąca do śledzenia Raidów z konkretnymi wyklutymi Pokemonami. Przykładowe użycie: !raid snorlax lapras instinct - komenda pozwala śledzić wszystkie Raidy, z których wykluł się Snorlax lub Lapras, a kontrolę nad Gymem posiada team Instinct.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
!raid snorlax Brak filtra. Komenda pozwala śledzić wszystkie Raidy ze Snorlaxem na terenie ustawionego obszaru (area)
d !raid snorlax d1000 Śledzi Raidy ze Snorlaxem w odległości 1000 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
ex !raid ex Śledzi wszystkie wyklute Raidy na EX Gymach - obecnie są to tylko Elite Raidy
level !raid level5 Śledzi wszystkie Raidy poziomu 5. Filtr ten można użyć tylko, gdy nie używa się nazwy Pokemona
instinct
mystic
valor
harmony
!raid zapdos instinct
!raid zapdos mystic
!raid zapdos valor
!raid zapdos harmony
Śledzi Raidy na Zapdosa na Gymach kontrolowanych przez Instinct/Mystic/Valor lub na pustych Gymach
form !raid exeggutor formalola Śledzi Raidy na Alolańskiego Exeggutora
everything !raid everything Śledzi wszystkie możliwe Raidy wyklute
gen !raid gen5 Śledzi Raidy z wyklutymi Pokami z Generacji 5
clean !raid level5 clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
W kodzie gry każdy Raid ma swój poziom, dlatego przykładowo śledzenie Shadow Legendy wymaga użycia komendy !raid level15. Poniżej znajduje się pełna lista typów Raidów (rozwiń)

level1 Raid Poziom 1
level2 Raid Poziom 2
level3 Raid Poziom 3
level4 Raid Poziom 4
level5 Raid Legendarny
level6 Raid Mega
level7 Raid Mega Legendarny
level8 Raid Ultra Bestia
level9 Raid Elite
level10 Raid Primal
level11 Raid Poziom 1 Shadow
level12 Raid Poziom 2 Shadow
level13 Raid Poziom 3 Shadow
level14 Raid Poziom 4 Shadow
level15 Raid Legendarny Shadow

!raid remove
Usuwa wybrany Raid z listy śledzenia, np. !raid remove snorlax.
!raid remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Raidach.

Powiadomienia o Raidach w trakcie Raid Hour są wyłączone ze względów wydajnościowych, czyli w praktyce o godzinnym Raidzie z Raid Hour nie dostaniesz powiadomienia.

Śledzenie Jajek (Raidy niewyklute)⚓︎

!egg
Komenda służąca do śledzenia Raidów, które się jeszcze nie wykluły. Przykładowe użycie: !egg level6 instinct - komenda pozwala śledzić wszystkie Jajka (Raidy niewyklute) poziomu 6 (Mega ewolucje), gdzie kontrolę nad Gymem posiada team Instinct.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
!egg level5 Brak filtrów. Komenda pozwala śledzić Raidy poziomu 5 (Legendy) na ustawionym obszarze (area)
d !egg level3 d1000 Śledzi Raidy poziomu 3 w odległości 1000 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
ex !egg ex Śledzi wszystkie Raidy na EX Gymach - obecnie są to tylko Elite Raidy
instinct
mystic
valor
harmony
!egg level5 instinct
!egg level5 mystic
!egg level5 valor
!egg level5 harmony
Śledzi Raidy poziomu 5 (Legendy) na Gymach kontrolowanych przez Instinct/Mystic/Valor lub na pustych Gymach
everything !egg everything Śledzi wszystkie Jajka (Raidy niewyklute)
clean !egg level5 clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
W kodzie gry każdy Raid ma swój poziom, dlatego przykładowo śledzenie Shadow Legendy wymaga użycia komendy !raid level15. Poniżej znajduje się pełna lista typów Raidów (rozwiń)

level1 Raid Poziom 1
level2 Raid Poziom 2
level3 Raid Poziom 3
level4 Raid Poziom 4
level5 Raid Legendarny
level6 Raid Mega
level7 Raid Mega Legendarny
level8 Raid Ultra Bestia
level9 Raid Elite
level10 Raid Primal
level11 Raid Poziom 1 Shadow
level12 Raid Poziom 2 Shadow
level13 Raid Poziom 3 Shadow
level14 Raid Poziom 4 Shadow
level15 Raid Legendarny Shadow

!egg remove
Usuwa wybrany Raid z listy śledzenia, np. !raid remove level5.
!egg remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Jajkach (Raidach niewyklutych).

Powiadomienia o Raidach w trakcie Raid Hour są wyłączone ze względów wydajnościowych, czyli w praktyce o godzinnym Raidzie z Raid Hour nie dostaniesz powiadomienia.

Śledzenie Questów⚓︎

!quest
Komenda służąca do śledzenia Questów. Przykładowa komenda !quest spinda - komenda pozwala śledzić wszystkie Spindy na ustawionym obszarze (area).

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
!quest spinda
!quest 327
Brak filtrów. Komenda pozwala śledzić Questy ze Spindą na terenie ustawionego obszaru (area)
d !quest larvitar d500 Śledzi Questy z Larvitarem w odległości 1000 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
all_pokemon !quest all_pokemon Śledzi wszystkie Questy, w których nagrodą jest dowolny Pokemon
gen !quest gen5 Śledzi Questy, w których nagrodą są Pokemony z Generacji 5
all_items !quest all_items Śledzi Questy, w których nagrodą jest dowolny przedmiot z gry (maliny, cukierki, stardust itd)
rare_candy
pinap_berry
silver_pinap_berry
golden_razz_berry
!quest rare_candy
!quest pinap_berry
!quest silver_pinap_berry
!quest golden_razz_berry
Śledzi Questy, w których nagrodą są Rare Candy,  Pinap Berry, Silver Pinap Berry czy Golden Berry. Można stosować np. z PokeBall, RazzBerry itp
stardust !quest stardust
!quest stardust 1000
Śledzi Questy ze Stardustem. Drugi przykład śledzi Questy ze Stardustem powyżej 1000
nazwa typu lure:
normal glacial mossy magnetic gold
!quest normal_lure_module
!quest glacial_lure_module
Śledzi Questy, w których nagrodą jest jeden z dostępnych w grze Lure modułów
energy !quest energy Śledzi Questy z Mega Energią
energycharizard !quest energycharizard Śledzi Questy z Mega Energią Charizarda. Działa dla wszystkich Pokemonów, np. energyblastoise itp.
formalola
formgalarian
!quest rattata formalola
!quest stunfisk formgalarian
Śledzi Questy z Pokami o określonej formie, np. formalola i formgalarian
candy !quest candy
!quest candypikachu
Śledzi Questy, w których nagrodą są cukierki. Nie mylić z rare_candy!
clean !quest energy clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
!quest remove
Usuwa wybrany Quest z listy śledzenia, np. !quest remove spinda.
!quest remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Questach.
!quest remove all_pokemon lub !quest remove all_items
Komenda usuwa wszystkie powiadomienia dotyczące Questów z Pokami lub przedmiotami z gry.

Śledzenie Inwazji⚓︎

!invasion
Komenda służąca do śledzenia Inwazji. Przykładowe użycie: !invasion rock female - komenda pozwala śledzić wszystkie Inwazje typu Rock reprezentowane przez Grunta płci żeńskiej.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
everything !invasion everything Komenda pozwala śledzić wszystkie Inwazje, które są na terenie ustawionego obszaru (area)
d !invasion d50 Śledzi wszystkie Inwazje, które są w odległości 50 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
nazwa typu lub mixed !invasion mixed water fire rock ground Śledzi Inwazje określonego typu. Dostępnych jest 18 typów Inwazji + typ Mixed, który nie ma określonego typu Inwazji (typ wiodący jest losowy)
female male !invasion mixed female Śledzi tylko inwazje kobiet (female) lub mężczyzn (male)
kecleon !invasion kecleon Śledzi Pokestopy, w których ukrył się Kecleon
showcase !invasion showcase Informuje o Pokestopach, na których zaczął się Showcase
gold-stop !invasion gold-stop Śledzi Pokestopy, które kryją złotą monetę
clean !invasion clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
!invasion remove
Usuwa wybraną Inwazję z listy śledzenia, np. !invasion remove bug.
!invasion remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Inwazjach.

Śledzenie Lure⚓︎

!lure
Komenda służąca do śledzenia Lure. Przykładowe użycie: !lure normal glacial - komenda pozwala śledzić wszystkie Lure typu Glacial.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
everything !lure everything Komenda pozwala śledzić wszystkie Lure, które są na terenie ustawionego obszaru (area)
d !lure d50 Śledzi wszystkie Lure, które są w odległości 50 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
nazwa typu !lure normal glacial mossy magnetic gold Śledzi Lure określonego typu. Dostępne jest 5 typów: Normal, Glacial, Mossy, Magnetic i Gold
clean !lure clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
!lure remove
Usuwa wybrany typ Lure z listy śledzenia, np. !lure remove mossy.
!lure remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Lure.

Śledzenie Nestów⚓︎

!nest
Komenda służąca do śledzenia Nestów. Przykładowe użycie: !nest pikachu minspawn5 - komenda pozwala śledzić wszystkie Nesty, w których Pikachu pojawia się przynajmniej 5 razy w ciągu godziny

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
everything !nest everything Komenda pozwala śledzić wszystkie Nesty, które są na terenie ustawionego obszaru (area)
d !nest pikachu d50 Śledzi Nesty z Pikachu, które są w odległości 50 metrów od ustawionej lokalizacji (location)
minspawn !nest pikachu minspawn5 Śledzi wszystkie Nesty, w których Pikachu pojawia się przynajmniej 5 razy w ciągu godziny
clean !nest pikachu clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną

Powiadomienia o nowych Nestach są wysyłane tylko w momencie ich wykrycia, czyli najczęście co dwa tygodnie w czwartek, ponieważ co dwa tygodnie Nesty się zmieniają. Więcej info: Mapa - nesty.

!nest remove
Usuwa wybrany Nest z listy śledzenia, np. !nest remove pikachu.
!nest remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich Nestach.

Śledzenie Gymów⚓︎

!gym
Komenda służąca do śledzenia zmian w Gymach. Przykładowe użycie: !gym mystic d1000 - komenda pozwala śledzić zmiany teamu na Mystic we wszystkich Gymach w obrębie 1000 metrów.

Dostępne filtry (filtry można łączyć):

Filtr Przykład Opis filtra
everything !gym everything Komenda pozwala śledzić wszystkie zmiany na Gymach, czyli zmiany kolorów i zmiany w liczbie wolnych miejsc na Gymie. Dotyczy zmian w Gymach na terenie wybranego obszaru
d !gym everything d50 Śledzi wszystkie zmiany w Gymach będących w odległości 50m od ustalonej lokalizacji
mystic/blue
valor/red
instinct/yellow
harmony/gray
!gym mystic d150
!gym yellow
!gym blue red d500
Śledzi zmiany teamu/koloru Gyma. Można używać kilku wartości w jednej komendzie
slot_changes !gym mystic slot_changes Śledzi zmiany liczby wolnych miejsc na niebieskich Gymach
battle_changes !gym battle_changes d150 Informuje, czy Gymy w odległości 150 metrów nie są zbijane
clean !gym mystic clean Usuwa powiadomienia gdy już wygasną
!gym remove
Usuwa wybrane powiadomienia o zmianach w Gymach z listy śledzenia, np. !gym remove mystic.
!gym remove everything
Usuwa powiadomienia o wszystkich zmianach w Gymach.