Przejdź do treści

Wayfarer⚓︎

Menu mapy - Wayfarer

Funkcjonalność oferowana przez zakładkę Wayfarer jest skierowana głównie do graczy, którzy są zainteresowani rozbudową okolicy o nowe Pokestopy i Gymy. W tym zakresie mapa umożliwia wyświetlanie Portali z Ingressa, Komórek S2 i wszystkich POI (Point Of Interest), czyli wszystkich Pokestopów i Gymów w formie punktów (okręgów) na mapie.
Wszystkie te elementy są niezbędne do ustalenia, czy w danym miejscu może powstać nowy Pokestop lub Gym. Mapa wskazuje konkretne miejsca, w których może powstać nowe POI, co zostało przedstawione na poniższym screenie.

Wayfarer - mapa

  • Każdy portal zawiera informację kiedy został zaimportowany na mapę i kiedy był iwdziany po raz ostatni. Portale w skanowanych miastach są skanowane raz dziennie, a Portale w całej Polsce są skanowane co dwa tygodnie.
  • Komórka S2 poziom 17 to najmniejsza komórka widoczna na mapie. W jednej takiej komórce może się znaleźć jeden Pokestop, a aby powstał komórka ta nie może też zawierać żadnego Portalu z Ingressa. Jeśli komórka jest pusta to można zgłosić nominację i liczyć na to, że nowe POI się pojawi.
  • Komórka S2 poziom 14 to największa komórka widoczna na mapie. W jednej takie komórce mogą sięznaleźć maksymalnie 3 Gymy. Nowy Gym powstaje, gdy w takiej komórce pojawi się POI numer 2, 6 i 20. Czyli jeśli w komórce poziomu 14 jest już 1 Gym i 4 Pokestopy (w sumie 5 POI) to pojawienie się kolejnego Pokestopa wywoła powstanie Gyma. O tym ilu POI brakuje do kolejnego Gyma informuje pole Nowy Gym. Cyfra na środku komórki to suma POI, a kolor komórki wskazuje, czy jest jeszcze miejsce na kolejnego Gyma. Kolory można edytować w opcjach zakładki Wayfarer.